Missie

Ultima Thule is een Gents figurentheater voor èn door kinderen, jongeren en jeugdige geesten. Met elke voorstelling tasten we de grenzen van het visueel theater af. Onze poëtische, speelse beelden ontroeren, bevragen, confronteren, verbinden, verwonderen en zijn een genereuze uitnodiging aan ieders verbeelding.

In de oudheid was Ultima Thule de benaming van een plek die tot de verbeelding sprak. Dichters, filosofen en wereldreizigers gaven met Ultima Thule een naam aan het meest noordelijke land. Het uiterste eiland.

Door de eeuwen heen ontdekte men steeds noordelijker gelegen stukken land. De grens van het bekende onbekende werd met andere woorden steeds verlegd.
In de overlevering werd Ultima Thule meer en meer een symbool voor het op zoek gaan naar de uiterste grens van dat fabelachtige land. Ultima Thule stond gelijk aan de durf om het experiment aan te gaan en de eigen grenzen te verleggen.

Met Ultima Thule gaan we, zoals founding father Joris Joseph het ook in zijn gedicht 'Ultima' vermeldt, tot aan het te ontdekken bekende onbekende en verder. We tasten de grenzen van de visuele podiumkusten af en verleggen die ten dienste van èn samen met kinderen en jongeren.

Onze koers naar het uiterste eiland in
4 krachtlijnen:

#1 Jeugdtheater

Ultima Thule is een jeugdtheater dat beperkt-talig visueel theaterwerk maakt voor kinderen en jongeren. Complementair aan dit theaterwerk voor jongeren zetten we mèt jongeren participatieve voortrajecten op waarin hun stem de basis vormt. We leggen een klemtoon op co-creatie, participatie en mede-eigenaarschap. In alle creaties laten we de grote maatschappelijke diversiteit aan stemmen van jongeren èn kunstenaars aan het woord. Verbonden en in dialoog.

#2 Figurentheater

Vanuit onze diepe wortels in het figurentheater trekken we onze discipline open naar een trans-disciplinaire vorm van visuele podiumkunsten. Poppen, figuren, objecten en materialen worden uitgedaagd door de interactie met dans, muziek, tekst, beeldende kunst, videokunst en nieuwe media. Hierdoor ontstaat er een scherpe en interessante dialoog tussen oud en nieuw, tussen erfgoed en innovatie.

#3 Het Beeld

We kiezen voor een beperkt-talig visueel theater, met een sterk multidisciplinaire inslag. We ontwikkelen een spannende, frisse en inhoudelijk rijke beeldtaal door de keuze voor steeds andere cross-overs en een doorgedreven materiaalonderzoek. Taal vormt niet langer een drempel tot deelname en beleving. Het beeld is muziek voor de ogen.

#4 Binnen/Buiten

We kiezen ervoor om ons werk zowel binnen als buiten de theaterzaal te presenteren. We hebben een lange traditie in het presenteren van voorstellingen binnen CC’s en theaters. Maar de drempel tot die cultuurhuizen blijkt voor een grote groep jongeren nog steeds te hoog. Daarom zien we het als onze taak om ook die jongeren te betrekken bij onze artistieke praktijk. Via workshops, participatieve voortrajecten, installaties in de publieke ruimte en voorstellingen op locatie.