Den Uyl (2013)

Een verhaal van kleine mensen tegen een grote politiek-sociale achtergrond

Den Uyl allen
 • Tekst en regie
  Wim De Wulf
 • Spel
  Kurt Defrancq, Els Trio en Rupert Defossez
 • Licht en geluid
  Rupert Defossez
 • Poppen
  Gautier Fremaut

Van poppen en mensen, een erfgoedproject i.s.m. Bruggemuseum, Erfgoedcel Brugge, CC Brugge, Assebroek en de provincie West-Vlaanderen.

Erfgoedcel Brugge kwam een tijd geleden op het spoor van het Brugsch Poppenspel Den Uyl uit Assebroek. In 1942 opgericht door ene Pastoor Faes, stond het tot in de jaren 50 in West-Vlaanderen bekend om zijn stichtende én volkse voorstellingen. Met wortels in het Davidsfonds was de culturele verheffing van de gewone Vlaming het hoogste doel. Een pak historisch materiaal werd teruggevonden: de oude poppenkast, de prachtige poppen in houtsnijwerk, het gigantische lichtorgel van toen, fotomateriaal, getuigenverklaringen en heel wat tekstmateriaal. Aan Ultima Thule werd de vraag gesteld of we er iets in zagen om met dit materiaal aan de slag te gaan. Graag, als we er onze zin mee mochten doen, uiteraard met respect voor het historisch materiaal.

Den Uyl is een voorstelling over die beginperiode van het gezelschap: de oorlogsjaren en de jaren erna, de Vlaamse ontvoogding, de meningsverschillen over collaboratie, het verzet, en de menselijke verhalen die zich tegen die achtergrond afspelen. Maar daarnaast ook over het maken van voorstellingen, de torenhoge ambities en de kleinmenselijke verhoudingen in zo een gezelschap. Een kolfje naar de hand van Ultima Thule eigenlijk : een verhaal van kleine mensen tegen een grote politiek-sociale achtergrond. Met daarbij de vaststelling dat de politieke context van toen vandaag bangelijk actueel klinkt.

Foto's

Download de lesmap voor scholen